Heeft u vragen? Neem dan contact op: 030 2270665

€5,95 bezorgkosten per totale bestelling

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

Bestelling: een bestelling van de klant via het platform bij de marktondernemer van het door de klant geselecteerde productaanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als eindconsument een bestelling plaatst via het platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en het marktondernemer met betrekking tot een bestelling en de bezorging.

Platform: de website, app andere apparaten van BezorgBakkie en mogelijk zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

Productproductaanbod: 
Het product- en dienstenaanbod van de marktondernemer dat door de klant via het platform bij de marktondernemer kan worden besteld. 

Marktondernemer: een bedrijf dat producten verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.

Marktondernemer informatie: de informatie van de marktondernemer met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productproductaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door BezorgBakkie worden aangeboden aan de klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het productaanbod, promotie, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het doorsturen van bestellingen naar de betreffende marktondernemer.

BezorgBakkie V.O.F: De naam van de organisatie achter het platform, opererend onder BezorgBakkie.nl.

Identiteit van BezorgBakkie.nl

BezorgBakkie
Strijkviertel 36-F                      Kvk: 77964640
3454 PM De Meern                 BTW-nr: NL861215916.B01                          
0302270665                            e-mail: klantenservice@bezorgbakkie.nl        

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Service. BezorgBakkie is niet verantwoordelijk voor het vinden van genoeg afnemers van producten. Op het productaanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de marktondernemer van toepassing.
 2. De klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met het marktondernemer aan voor de levering van het door de klant geselecteerde productaanbod. De klant is gebonden aan de bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het marktondernemer op grond van artikel 6.2 hieronder.

3. HET PRODUCTAANBOD

 1. BezorgBakkie publiceert het productaanbod namens de marktondernemers op het platform, overeenkomstig met de door de marktondernemers aangeleverde informatie. BezorgBakkie draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de inhoud van het productaanbod en van de marktondernemer afkomstige informatie op het platform. De marktondernemer kan ingrediënten en additieven gebruiken voor producten die allergieën en intolerantie kunnen veroorzaken. Als een klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om contact op te nemen met het marktondernemer voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. BezorgBakkie geeft alle informatie van marktondernemers zodanig weer, dat voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het productaanbod zijn verbonden.
 3. BezorgBakkie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform.

4. DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop “bestelling plaatsen” tijdens het doen van een bestelling via het platform.
 2. Na ontvangst van de bestelling, zal BezorgBakkie de bestelling per e-mail aan de klant bevestigen.
 3. De overeenkomst kan alleen door het marktondernemer worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan BezorgBakkie of de marktondernemer te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de marktondernemer als BezorgBakkie.
 5. De klant dient aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Bij aflevering van de bestelling kan de bezorger vragen om identificatie als de bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de klant zich niet kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de bezorger de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 7. BezorgBakkie aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

5. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST EN ANNULERING VAN DE BESTELLING

 1. In verband met de houdbaarheid van het productaanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de klant bij BezorgBakkie worden geannuleerd. Annulering van de bestelling door de klant bij het marktondernemer is slechts mogelijk indien de marktondernemer expliciet aangeeft dat annulering van de bestelling door de klant mogelijk is.
 2. De marktondernemer heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het productaanbod niet meer beschikbaar is, het productaanbod of betreffende (product) informatie niet correct is weergegeven op het platform, de klant een onjuist of onbereikbaar telefoonnummer of andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan BezorgBakkie besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.
 4. Getoonde prijzen kunnen dagelijks variëren, daardoor kan het voor komen dat de klant op een bepaalde dag besteld en dat het product op een andere dag een andere prijs heeft. De inkoop van marktondernemers is (vaak) afhankelijk van dagprijzen.
 5. BezorgBakkie heeft het recht om namens het marktondernemer bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de bestelling of de contactgegevens. Indien BezorgBakkie een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal BezorgBakkie dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan BezorgBakkie hiervan aangifte doen bij de politie.

6. BETALING

 1. Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, is de klant verplicht om te betalen voor de bestelling. De klant kan aan deze betalingsverplichting voldoen door te betalen met een online betaalmiddel via het platform.
 2. Het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling is alleen mogelijk indien de bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De marktondernemer heeft BezorgBakkie geautoriseerd om namens de marktondernemer de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

7. KLACHTENREGELING

 1. Klachten van de klant over het productaanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij het marktondernemer te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het productaanbod van de marktondernemer en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de marktondernemer. BezorgBakkie kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de klant een klacht heeft over de service, dan dient de klacht per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan BezorgBakkie via het aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door BezorgBakkie is ontvangen zal BezorgBakkie zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. BezorgBakkie streeft er naar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken te behandelen.

8. Informatie en AVG wetgeving

 1. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Kraamhouder worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.